แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว!

5
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
รายชื่อโบรกเกอร์ ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
0123456789
0123456789
  คุณอาจจะชอบ:
  IPCAPITAL

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IPCAPITAL
  AD
  คะแนนของ
  6.32
  ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ผู้ที่มีอำนาจแทน
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.19
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.99
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.99
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  TMGM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  TMGM
  4
  คะแนนของ
  8.45
  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  EightCap

  อยู่ในการกำกับดูแล

  EightCap
  5
  คะแนนของ
  8.44
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  FP Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FP Markets
  6
  คะแนนของ
  8.38
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.19
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.99
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.99
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  Decode Global

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Decode Global
  4
  คะแนนของ
  7.79
  2-5ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  Carrod Securities

  การลงทะเบียนทั่วไป

  Carrod Securities
  5
  คะแนนของ
  7.44
  1-2ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา
  CJC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  CJC Markets
  6
  คะแนนของ
  7.43
  2-5ปี | การกำกับดูแล แคนาดา | แลกเปลี่ยนเงินตรา | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  MGCCKJ

  การลงทะเบียนทั่วไป

  MGCCKJ
  7
  คะแนนของ
  7.30
  ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา
  OCTAFX

  อยู่ในการกำกับดูแล

  OCTAFX
  คะแนนของ
  5.82
  2-5ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  S.A.M. Trade

  อยู่ในการกำกับดูแล

  S.A.M. Trade
  คะแนนของ
  6.28
  2-5ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ผู้ที่มีอำนาจแทน
  LEGO

  อยู่ในการกำกับดูแล

  LEGO
  คะแนนของ
  3.44
  1-2ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ผู้ที่มีอำนาจแทน | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  FBS

  ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

  FBS
  4
  คะแนนของ
  2.32
  2-5ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  5
  คะแนนของ
  8.99
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  FOREX.com

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FOREX.com
  6
  คะแนนของ
  8.36
  มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  OctaFX

  โบรกเกอร์ต้มตุ๋น

  OctaFX
  7
  คะแนนของ
  2.24
  โบรกเกอร์ต้มตุ๋น | 2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  LEGO

  อยู่ในการกำกับดูแล

  LEGO
  คะแนนของ
  3.44
  1-2ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ผู้ที่มีอำนาจแทน | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  FBS

  ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

  FBS
  คะแนนของ
  2.32
  2-5ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  OctaFX

  โบรกเกอร์ต้มตุ๋น

  OctaFX
  คะแนนของ
  2.24
  โบรกเกอร์ต้มตุ๋น | 2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Alfa Success Corp

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Alfa Success Corp
  4
  คะแนนของ
  1.21
  1-2ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  SmartTop

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  SmartTop
  5
  คะแนนของ
  1.77
  2-5ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Lotus International

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Lotus International
  6
  คะแนนของ
  1.21
  1-2ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  LEGO MARKET LLC

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  LEGO MARKET LLC
  7
  คะแนนของ
  1.29
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  การคุ้มครองสิทธิ
  ข้อมูลการล้างพอร์ต
  จำนวนการชำระบัญชีในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  $1,910M
  จำนวนการชำระบัญชีในเดือนที่ผ่านมา
  $8,074M
  จำนวนการชำระบัญชีในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  $15,701M
  ความรู้สึกของหมี/กระทิง MORE
  77.59% Long Position
  EURUSD
  22.41% Short Position
  อัตราส่วน Long/short MORE
  86.57% Long Position
  EURUSD
  13.43% Short Position
  การกระจายตำแหน่ง กำไร ขาดทุน
  MORE

  การสำรวจ

  MORE

  ศูนย์ปกป้องสิทธิผู้บริโภค

  MORE
  จำนวนเงินที่ได้รับการแก้ไขในช่วงหนึ่งเดือน(USD) $28,936,728
  จำนวนคนแก้ไข 11,807
  เขียนการร้องเรียน
  ปัญหาการถอนเงิน 2022/1/21 18:16:30
  Thanongsak M.
  ผมลงทุนเทรดทอง 61,254$ ทำกำไรได้ 77,112.41$ รวม 138,366.41 จ่ายภาษีแล้ว 20% ตอนนี้ติดต่อคอลเซนเตอร์ไม่ได้เลยมา 1 อาทิตย์แล้ว
  FXQOUuuu6672 ITE GLOBAL
  ปัญหาการถอนเงิน 2022/1/20 12:28:10
  จ่ายภาษีแล้วแต่ไม่ให้ถอนเงิน
  การถอนเงินอ้างต้องจ่ายภาษีแต่พอจ่ายไปแล้วบอกว่าเราจ่ายผิดต้องจ่ายใหม่ถึงจะถอนได้และสุดท้ายปิดระบบไม่สามารถเข้าไปได้
  Areerat Phichai Will
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง 2022/1/18 15:05:27
  ต้องเสียภาษีจากรายได้ 25%
  Will forexแจ้งว่า ต้องเสียภาษีจากกำไร 25% พอเติมเงินไปเพื่อเสียภาษี ถามว่า ยืนยันไหมคะว่าถ้าเสียภาษีจะถอนได้ทั้งหมด เค้าก็ตอบว่า yesเราก็เติมเงินเลย คราวนี้มันตอบมาอีกว่า สวัสดี โอเค บริษัทของเราจะจัดการเรื่องภาษีให้กับคุณในเวลาทำการในวันที่ 17 มกราคม หลังจากเสร็จสิ้นธุรกิจการชำระภาษี เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล โปรดอดใจรอ และขอให้คุณมีความสุขในชีวิต พอถามอีกวันนี้ ให้เสียภาษี 15% จากยอดทั้งหมดที่ถอนออก ถึงจะถอนได้ คือโดนโก่งแน่คะ ยืมเงินแม่มาเพื่อเสียภาษี แต่ไม่ได้อะไรเลยคะ
  นันทกา สุทธิทรัพย์ Will
  EA
  จะต่ออายุ vps แต่ติดเงื่อนไขว่า ต้องมี transection ซื้อขายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งๆที่ ใน vps มี EA รันอยู่ตลอด

  ใครเคยเจอบ้างครับ ผูกบัญชีจริงแล้ว ซื้อขายปกติแล้ว แต่ไม่ขึ้นรายการซื้อขาย ทำให้จำนวนการซื้อขายต่อเดือนเป็น 0 จึงไม่สามานถต่ออายุ vps ได้

  phisanu
  2021-12-23T20:35:03+08:00
  EA
  EA ขุดทอง ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ $$

  แจกฟรี EA XAU Miner ขุดทอง 1000 usd/0.01 มาเป็นเพื่อนกันเถอะ 👉 https://lin.ee/4Vx8AuL เทรดได้ทั้งทอง และ คู่เงิน https://www.myfxbook.com/members/tarek2750/xau-miner-ea-v2/8387234 มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 1.เปิดบัญชีใหม่คลิกลิงค์ 👉 https://bit.ly/3r8NoZu 👉 https://bit.ly/3ASTYHo 👉 https://bit.ly/3wEiYzG 👉 https://bit.ly/3kiIw2y 2.โหลด EA 👉 https://shorturl.asia/AXzxQ 3.ทักไลน์แจ้งขอใช้งาน EA XAU Miner ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  FXLAPkam4708
  2021-12-16T12:16:58+08:00
  ตัวแทนโบรกเกอร์
  แจกฟรี EA XAU Miner ขุดทอง

  EA การค้า: สนับสนุน

  ค่าธรรมเนียม: สนับสนุน

  FXLAPkam4708
  2021-12-16T08:06:36+08:00
  EA
  ซื้อ vps ไม่ได้การชำระเงินไม่ขึ้น

  ใครเป็นบ้างไหม vps ครั้งเเรกหมด จะซื้ออันใหม่ไม่ขึ้นการชำระเงินให้

  กิตติศักดิ์ ดาอาษา
  2021-12-13T07:28:28+08:00
  EA
  แจ้ง ปัญหาเข้าvpsไม่ได้

  เข้าไปvps ของwikiไม่ได้คับสั่งซื้อไปแค่สองอาทิต

  Jeerati Bp
  2021-12-12T13:39:54+08:00
  EA
  สำหรับคนที่บัญชีถูกปิดภายใน 7 วัน เเนะนำทำตามคับ

  ถ้าภายใน 7 วันคุณไม่ผูกบัญชี MT4 ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติคับ คุณควรไปสมัคร MT4 เเล้วหาดูว่า ใน VPS เรา มี ชื่อสำหรับ สมัคร MT4 ไหม เเล้วให้เราสมัคร ข้อความละรหัสจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ เเล้วจะมีรหัสให้ใส่ ( สำหรับคอม )เข้าไปยัง ค้นหาด่านล่างซ้ายมือของคอมพิวเตอร์ ค้นหา Remote Desktop Connection ใส่รหัส VPS ให้เรียบร้อย เเล้ว ไปที่ MT4 เพื่อเชื่อรหัสเข้ากับมัน เเล้วไปเช็คที่หน้า VPS ว่ามันขึ้นผูกบัญชีไหม ถ้าขึ้นเเปลว่าเราจะไม่ถูกปิดบัญชีใน 7 วัน เเค่นี้คับ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ ช่วยได้เท่านี้คับ

  กิตติศักดิ์ ดาอาษา
  2021-12-06T02:31:46+08:00
  Trend type
  R-Breaker
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +193.60
  Trend reversal can be caught
  Trend type
  Metaverse
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +198.37
  Seize the bing trend, make small breakthroughs and see the sustainability
  Trend type
  GoldRight
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +121.02
  Trend strategy for Ethereum
  Trend type
  TurtleTrading
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +68.49
  Turtle Trading

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

  ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรดดาวน์โหลดเพื่อดูข้อมูลที่ครบถ้วน ฟรี

  ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX

  เพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX
  • ได้ รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ามากมาย
  • ได้รับอนุญาตให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด
  • เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่ซ่อนเร้น