USD/CNH
--
--
USD/JPY
--
--
AUD/JPY
--
--
CAD/JPY
--
--
EUR/USD
--
--
  Đã thu thập
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  broker
  Đã hợp tác với
  0123456789
  0123456789
  ủy ban giám sát
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Rakuten Securities Australia

  Có giám sát quản lý

  Rakuten Securities Australia
  Điểm
  9.00
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  4
  Điểm
  8.89
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  TMGM

  Có giám sát quản lý

  TMGM
  5
  Điểm
  8.81
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  GO MARKETS

  Có giám sát quản lý

  GO MARKETS
  6
  Điểm
  8.71
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  easyMarkets

  Có giám sát quản lý

  easyMarkets
  7
  Điểm
  8.56
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  8
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Wing Fung

  Có giám sát quản lý

  Wing Fung
  9
  Điểm
  8.45
  15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại AA | MT4/5 chính thức | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
  FOREX.com

  Có giám sát quản lý

  FOREX.com
  10
  Điểm
  8.28
  Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  Hantec

  Có giám sát quản lý

  Hantec
  11
  Điểm
  8.27
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  Điểm
  8.89
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  TMGM

  Có giám sát quản lý

  TMGM
  4
  Điểm
  8.81
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  GO MARKETS

  Có giám sát quản lý

  GO MARKETS
  5
  Điểm
  8.71
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  6
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  7
  Điểm
  8.24
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  8
  Điểm
  8.15
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Decode Global

  Có giám sát quản lý

  Decode Global
  9
  Điểm
  8.12
  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  WELTRADE

  Có giám sát quản lý

  WELTRADE
  10
  Điểm
  7.90
  15-20 năm | Đăng ký tại Belarus | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  ZFX

  Có giám sát quản lý

  ZFX
  11
  Điểm
  7.65
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
  FVP Trade

  Sàn giao dịch hoạt động trái phép

  FVP Trade
  Điểm
  1.80
  Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Giấy phép thanh toán | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  1.03
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  Điểm
  8.15
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Zenfinex

  Có giám sát quản lý

  Zenfinex
  4
  Điểm
  7.11
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  5
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  6
  Điểm
  8.89
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  7
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  LiteForex

  Có giám sát quản lý

  LiteForex
  8
  Điểm
  5.62
  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế | Nguy cơ rủi ro cao
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  9
  Điểm
  8.24
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
  TRADESKA

  Đăng ký phổ thông

  TRADESKA
  10
  Điểm
  6.16
  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  BKYHYO

  Đăng ký phổ thông

  BKYHYO
  11
  Điểm
  6.42
  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  FVP Trade

  Sàn giao dịch hoạt động trái phép

  FVP Trade
  Điểm
  1.80
  Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Giấy phép thanh toán | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  1.03
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Holdings

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Holdings
  Điểm
  1.02
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  OCEIX

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  OCEIX
  4
  Điểm
  1.32
  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  5
  Điểm
  1.01
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  Zeno Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Zeno Markets
  6
  Điểm
  1.11
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  SEA Investing

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  SEA Investing
  7
  Điểm
  1.29
  2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  OctaFX

  Tập trung khiếu nại

  OctaFX
  8
  Điểm
  2.26
  5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế | Nguy cơ rủi ro cao
  Alfa Success Corp

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Alfa Success Corp
  9
  Điểm
  1.29
  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  KVB PRIME

  Tập trung khiếu nại

  KVB PRIME
  10
  Điểm
  2.04
  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  XTrend Speed

  Kinh doanh vượt quyền hạn

  XTrend Speed
  11
  Điểm
  1.80
  2-5 năm | Đăng ký tại Nam Phi | Doanh nghiệp dịch vụ tài chính | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  Tâm lý thị trường Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  55.88%
  44.12%
  GBP / USD
  62.16%
  37.84%
  AUD / USD
  57.40%
  42.60%
  NZD / USD
  56.26%
  43.74%
  USD / JPY
  29.21%
  70.79%
  USD / CAD
  36.45%
  63.55%
  USD / CHF
  42.68%
  57.32%
  XAU / USD
  55.87%
  44.13%
  XTI / USD
  74.42%
  25.58%
  EUR / CHF
  56.57%
  43.43%
  Tỷ lệ mua bán Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  51.27%
  48.73%
  GBP / USD
  59.24%
  40.76%
  AUD / USD
  65.45%
  34.55%
  NZD / USD
  55.16%
  44.84%
  USD / JPY
  17.89%
  82.11%
  USD / CAD
  40.30%
  59.70%
  USD / CHF
  51.09%
  48.91%
  XAU / USD
  54.31%
  45.69%
  XTI / USD
  50.42%
  49.58%
  EUR / CHF
  89.29%
  10.71%
  Phân bố lệnh Xem thêm
  EUR / USD
  USD / CHF
  XAU / USD
  EUR / USD
  GBP / USD
  AUD / USD
  NZD / USD
  USD / JPY
  USD / CAD
  Lợi nhuận Thua lỗ
  VPS Serves
  Các quỹ thực hiện được quản lý
  $ 139,997M
  Số lượng giao dịch hôm nay
  1,107,900
  Số lượng vị trí thanh lý hôm nay
  148
  VPS được mở trước người dùng FX3796251541 08-08 09:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 12:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 09:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 10:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 10:08
  VPS được mở trước người dùng cmp 08-08 12:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng FX2952673293 08-08 12:08
  VPS được mở trước người dùng 668 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng 追梦人 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 09:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 12:08
  VPS được mở trước người dùng sugiyono 08-08 12:08
  VPS được mở trước người dùng 晴空 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 11:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 09:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 10:08
  VPS được mở trước người dùng 08-08 10:08
  EA
  Trend type
  Grid type
  Comprehensive type
  Martin
  Shock
  Tools
  Xem thêm
  Trend type
  Chaos
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +606.06
  Define the volatility of the market. When the price closes up, breaking through the upper track of the volatile market, or falling below the lower track of the volatile market, it is a better key trading point. At this time, trend symbol can make a better profit loss ratio.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  Aberration
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +139.94
  This is a classic CTA strategy, similar to the band line strategy, which makes a trend market and breaks through the shock range to buy. If the market continues to go, it will hold it until it goes long, falls below the midline of the band line, or closes short and rises above the middle rail of the band line.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  R-Breaker
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +193.60
  R-breaker is a classic intra day CTA strategy. Through the summary of yesterday's market, we can get a breakthrough range and shock range value. For more details, we can search the Internet by ourselves. This strategy can make a breakthrough or reverse the market, and adapt to the market by changing the signal continuously
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  Metaverse
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +198.37
  Do the general trend market. The general trend market is not achieved overnight on the way to rise, but take three steps upward and two steps back. When the correction is made, we will make a correction. When the market is sustainable, the order we make during the correction will have a large profit
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  GoldRight
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +121.02
  This strategy is mainly based on the trend strategy designed by Ethereum of digital currency. The main indicators used are MACD and move stop loss
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  TurtleTrading
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +68.49
  The trend breakthrough uses the K-line of the number of period to open the position. After opening the position, set an initial stop loss and use the continuous moving stop loss to close the position. This strategy makes an objective profit in the general trend market, such as the Dow Jones index
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Tin nhanh Xem thêm
   • 2022-08-08 05:00:00
    Người quan sát sinh thái Khảo sát hiện tại
    Giá trị kỳ trước 52.9
    Giá trị dự toán 53
    Giá trị công bố 43.8
   • 2022-08-08 05:00:00
    Triển vọng khảo sát của Eco Watchers
    Giá trị kỳ trước 47.6
    Giá trị dự toán 48
    Giá trị công bố 42.8
   • 2022-08-08 05:40:00
    Niềm tin tiêu dùng
    Giá trị kỳ trước 128.2
    Giá trị dự toán 128
    Giá trị công bố 123.2
   • 2022-08-08 11:30:00
    BCB Focus Market Reading
    Giá trị kỳ trước --
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-08 13:00:00
    Đấu giá BTF 12 tháng
    Giá trị kỳ trước 0.453%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-08 13:00:00
    Đấu giá BTF 3 tháng
    Giá trị kỳ trước 0.001%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-08 13:00:00
    Đấu giá BTF 6 tháng
    Giá trị kỳ trước 0.180%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-08 15:30:00
    Đấu giá hóa đơn 3 tháng
    Giá trị kỳ trước 2.49%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-08 15:30:00
    Đấu giá hóa đơn 6 tháng
    Giá trị kỳ trước 2.85%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-07 02:40:00
    Dự trữ ngoại hối
    Giá trị kỳ trước $3.071T
    Giá trị dự toán $3.1T
    Giá trị công bố $3.104T
   • 2022-08-07 03:00:00
    Cán cân thương mại
    Giá trị kỳ trước $97.94B
    Giá trị dự toán $99B
    Giá trị công bố $101.26B
   • 2022-08-07 03:00:00
    Xuất khẩu Yoy
    Giá trị kỳ trước 17.9%
    Giá trị dự toán 18%
    Giá trị công bố 18%
   • 2022-08-07 03:00:00
    Nhập khẩu Yoy
    Giá trị kỳ trước 1%
    Giá trị dự toán 3%
    Giá trị công bố 2.3%
   • 2022-08-07 23:50:00
    Ngân hàng cho vay Yoy
    Giá trị kỳ trước 1.2%
    Giá trị dự toán 0.9%
    Giá trị công bố 1.8%
   • 2022-08-07 23:50:00
    Tài khoản hiện tại
    Giá trị kỳ trước ¥128.4B
    Giá trị dự toán ¥-680B
    Giá trị công bố ¥-132.4B
   • 2022-08-05 01:30:00
    Tuyên bố RBA về chính sách tiền tệ
    Giá trị kỳ trước --
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-08-05 02:00:00
    Tốc độ tăng trưởng GDP Qoq
    Giá trị kỳ trước -0.95%
    Giá trị dự toán 2.96%
    Giá trị công bố 3.72%
   • 2022-08-05 02:00:00
    Tốc độ tăng trưởng GDP yoy
    Giá trị kỳ trước 5.01%
    Giá trị dự toán 4.7%
    Giá trị công bố 5.44%
   • 2022-08-05 03:35:00
    Đấu giá hóa đơn 3 tháng
    Giá trị kỳ trước -0.1419%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố -0.1299%
   • 2022-08-05 04:30:00
    Dự trữ ngoại hối
    Giá trị kỳ trước $136.4B
    Giá trị dự toán $135.6B
    Giá trị công bố $132.2B
   Khảo sát thực tế Xem thêm
   XM
   Thông tin chi tiết
   Khảo sát về Người khổng lồ ngoại hối SípXM
   Trên cơ sở khảo sát hiện trường, cán bộ điều tra xác minh rằngXM Địa chỉ của Síp phù hợp với thông tin quy định của nó.XM có Giấy phép MM (Quy định số 443670) do ASIC cấp, Giấy phép MM (Quy định số 120/10) do CySEC cấp, Giấy phép Forex bán lẻ (Quy định số.000261 / 158) do IFSC cấp và Giấy phép Forex bán lẻ (Quy định số .SD010) do FSA cấp và dưới m
   Great
   Síp 2020-02-24
   FXTM
   Thông tin chi tiết
   Kiểm tra lĩnh vực WikiFX để Forex khổng lồ FXTM Ở cyprus
   Theo khảo sát thực địa được thực hiện bởi các nhà khảo sát, nó được xác nhận rằng địa chỉ của FXTM ở Síp phù hợp với địa chỉ quy định của nó. FXTM giữ Giấy phép MM (RN.185 / 12) do CySEC, Giấy phép Forex bán lẻ (RN.151031) do BaFin cấp, Giấy phép Forex bán lẻ (RN.76205) do BDF cấp và Giấy phép STP (RN.777911) do FCA ban hành. Với quy mô đáng kể, giải thưởng wi-wi
   Great
   Síp 2020-03-17
   MiTRADE
   Thông tin chi tiết
   Khảo sát tại chỗ để MiTRADE ở nước Úc
   Nó được xác nhận sau khi kiểm tra rằng nhà môi giới được cấp phép của Úc MiTRADE 'Địa chỉ thực phù hợp với thông tin quy định. Giấy phép ASIC MM của nó (số tham chiếu 398528) cho thấy nhà môi giới đang hoạt động kinh doanh bình thường.
   Good
   Châu Úc 2020-01-16
   IQ Option
   Thông tin chi tiết
   Một chuyến thăm đến IQ Option ở Síp - Địa chỉ quy định được xác nhận là đúng
   Theo điều tra tại chỗ của các nhân viên, địa chỉ của IQ Option phù hợp với điều đó từ thông tin quy định. Nó được báo cáo rằng IQ Option có quy mô nhất định và có đầy đủ giấy phép do CySEC cấp.
   Great
   Síp 2019-07-08
   Total Margin
   BXH giao dịch active
   New User
   Stop Out Rate
   Profitable Order
   Brokers' Profitability
   Total Transaction
   Spread Cost
   Phí giao dịch qua đêm
   Total Margin Xem thêm
   Brokerage Total Asset(%) Ranking
   Exness 34.36 --
   XM 10.04 --
   FXTM 5.47 --
   4 GMI 3.88 --
   5 FBS 2.59 --
   BXH giao dịch active Xem thêm
   Brokerage Độ tích cực(%) Ranking
   Exness 23.88 --
   XM 16.66 --
   FXTM 9.03 --
   4 IC Markets 5.19 1
   5 TMGM 3.81 1
   New User Ranking Xem thêm
   Brokerage Giá trị tăng trưởng(%) Ranking
   Exness 26.71 --
   XM 15.18 --
   FXTM 5.53 1
   4 TMGM 4.68 1
   5 IC Markets 4.40 1
   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh APP
   Các rủi ro tiềm ẩnXem thêm các thông tin giám sát quản lýHưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn

   Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh Miễn phí

   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

   Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm dữ liệu WikiFX
   Rank by user activity which is calculated by the number of customers with trading operations of the broker within the stat period
   Cảnh báo rủi ro

   Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

   Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

   Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

   Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.

   Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

   Vui lòng tải ứng dụng WikiFX
   • Hưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn
   • Xem thêm các thông tin giám sát quản lý
   • Các rủi ro tiềm ẩn