USD/CNH
--
--
USD/JPY
--
--
AUD/JPY
--
--
CAD/JPY
--
--
EUR/USD
--
--
  Đã thu thập
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  broker
  Đã hợp tác với
  0123456789
  0123456789
  ủy ban giám sát
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  Điểm
  9.19
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Rakuten Securities Australia

  Có giám sát quản lý

  Rakuten Securities Australia
  Điểm
  9.00
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  4
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  easyMarkets

  Có giám sát quản lý

  easyMarkets
  5
  Điểm
  8.56
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực
  EightCap

  Có giám sát quản lý

  EightCap
  6
  Điểm
  8.49
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  7
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  WF

  Có giám sát quản lý

  WF
  8
  Điểm
  8.45
  15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại AA | MT4/5 chính thức | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
  FOREX.com

  Có giám sát quản lý

  FOREX.com
  9
  Điểm
  8.36
  Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  CTRL INVESTMENTS

  Có giám sát quản lý

  CTRL INVESTMENTS
  10
  Điểm
  8.34
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình
  HYCM

  Có giám sát quản lý

  HYCM
  11
  Điểm
  8.25
  Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  Điểm
  9.19
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  4
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  5
  Điểm
  8.24
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  6
  Điểm
  8.15
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Decode Global

  Có giám sát quản lý

  Decode Global
  7
  Điểm
  8.11
  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  ZFX

  Có giám sát quản lý

  ZFX
  8
  Điểm
  7.65
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
  STARTRADER

  Có giám sát quản lý

  STARTRADER
  9
  Điểm
  7.62
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP)
  ROSYSTYLE WEALTH

  Đăng ký phổ thông

  ROSYSTYLE WEALTH
  10
  Điểm
  7.54
  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  HTFX

  Đăng ký phổ thông

  HTFX
  11
  Điểm
  7.41
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh(STP)
  FVP Trade

  Có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  6.46
  2-5 năm | Đăng ký tại Canada | Hoán đổi tiền tệ | MT4/5 chính thức
  Zenfinex

  Có giám sát quản lý

  Zenfinex
  Điểm
  7.10
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  Điểm
  8.15
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  4
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  ROSYSTYLE WEALTH

  Đăng ký phổ thông

  ROSYSTYLE WEALTH
  5
  Điểm
  7.54
  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  6
  Điểm
  9.19
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  LiteForex

  Tập trung khiếu nại

  LiteForex
  7
  Điểm
  2.24
  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  OCEIX

  Đăng ký phổ thông

  OCEIX
  8
  Điểm
  6.46
  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  9
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  10
  Điểm
  8.24
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
  ZFX

  Có giám sát quản lý

  ZFX
  11
  Điểm
  7.65
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
  LiteForex

  Tập trung khiếu nại

  LiteForex
  Điểm
  2.24
  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  Arygos Ltd

  Nghi ngờ giả mạo

  Arygos Ltd
  Điểm
  1.16
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  SEA Investing

  Giám sát quản lý từ xa

  SEA Investing
  Điểm
  2.86
  2-5 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  FSDS

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FSDS
  4
  Điểm
  1.36
  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 chính thức | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  CH Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  CH Markets
  5
  Điểm
  1.07
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  Zeno Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Zeno Markets
  6
  Điểm
  1.08
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  Shinmarkets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Shinmarkets
  7
  Điểm
  1.28
  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  Gavin

  Nghi ngờ giả mạo

  Gavin
  8
  Điểm
  1.18
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  ANISFX

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  ANISFX
  9
  Điểm
  1.28
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  10
  Điểm
  1.00
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  BIG UNCLE

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  BIG UNCLE
  11
  Điểm
  1.16
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nguy cơ rủi ro cao
  Tâm lý thị trường Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  62.19%
  37.81%
  GBP / USD
  76.21%
  23.79%
  AUD / USD
  82.25%
  17.75%
  NZD / USD
  80.00%
  20.00%
  USD / JPY
  24.08%
  75.92%
  USD / CAD
  23.43%
  76.57%
  USD / CHF
  62.97%
  37.03%
  XAU / USD
  72.58%
  27.42%
  XTI / USD
  70.24%
  29.76%
  EUR / CHF
  79.74%
  20.26%
  Tỷ lệ mua bán Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  59.70%
  40.30%
  GBP / USD
  60.40%
  39.60%
  AUD / USD
  86.62%
  13.38%
  NZD / USD
  91.38%
  8.62%
  USD / JPY
  29.71%
  70.29%
  USD / CAD
  9.60%
  90.40%
  USD / CHF
  69.44%
  30.56%
  XAU / USD
  70.68%
  29.32%
  XTI / USD
  40.16%
  59.84%
  EUR / CHF
  75.72%
  24.28%
  Phân bố lệnh Xem thêm
  EUR / USD
  USD / CHF
  XAU / USD
  EUR / USD
  GBP / USD
  AUD / USD
  NZD / USD
  USD / JPY
  USD / CAD
  Lợi nhuận Thua lỗ
  VPS Serves
  Các quỹ thực hiện được quản lý
  $ 96,576M
  Số lượng giao dịch hôm nay
  1,004,727
  Số lượng vị trí thanh lý hôm nay
  658
  VPS được mở trước người dùng 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 9djdjdj 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX3972303483 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1050435223 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng Zulhelmi769 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1833353270 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1609434848 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX4116658863 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX2062575020 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX2133069270 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX4051842490 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX8323121572 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1732925307 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX8221882592 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng .com 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX3510973191 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 金融圈 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 王于国 2022-04-19
  EA
  Trend type
  Grid type
  Comprehensive type
  Martin
  Shock
  Tools
  Xem thêm
  Trend type
  Aberration
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +139.94
  This is a classic CTA strategy, similar to the band line strategy, which makes a trend market and breaks through the shock range to buy. If the market continues to go, it will hold it until it goes long, falls below the midline of the band line, or closes short and rises above the middle rail of the band line.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  R-Breaker
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +193.60
  R-breaker is a classic intra day CTA strategy. Through the summary of yesterday's market, we can get a breakthrough range and shock range value. For more details, we can search the Internet by ourselves. This strategy can make a breakthrough or reverse the market, and adapt to the market by changing the signal continuously
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  Metaverse
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +198.37
  Do the general trend market. The general trend market is not achieved overnight on the way to rise, but take three steps upward and two steps back. When the correction is made, we will make a correction. When the market is sustainable, the order we make during the correction will have a large profit
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  GoldRight
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +121.02
  This strategy is mainly based on the trend strategy designed by Ethereum of digital currency. The main indicators used are MACD and move stop loss
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  TurtleTrading
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +68.49
  The trend breakthrough uses the K-line of the number of period to open the position. After opening the position, set an initial stop loss and use the continuous moving stop loss to close the position. This strategy makes an objective profit in the general trend market, such as the Dow Jones index
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  DeepTrader
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +337.81
  Deep traders are trend strategies, mainly trend positions Break through the form of moving average and K-line to jointly make the opening signal, increase the position with profit after opening, and close the position with overall amount profit.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Tin nhanh Xem thêm
   • 2022-06-28 03:30:00
    Đấu giá JGB 2 năm
    Giá trị kỳ trước -0.058%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 06:00:00
    Niềm tin của người tiêu dùng Gfk
    Giá trị kỳ trước -26
    Giá trị dự toán -27.9
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 06:45:00
    Niềm tin tiêu dùng
    Giá trị kỳ trước 86
    Giá trị dự toán 82
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 08:00:00
    Bán hàng công nghiệp YoY.
    Giá trị kỳ trước 2.4%
    Giá trị dự toán 2.2%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 08:00:00
    Bán hàng công nghiệp Mom.
    Giá trị kỳ trước 21.4%
    Giá trị dự toán -5.4%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 08:00:00
    Niềm tin tiêu dùng
    Giá trị kỳ trước -13
    Giá trị dự toán -16
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 09:10:00
    Đấu giá BOT 6 tháng
    Giá trị kỳ trước -0.088%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 09:30:00
    Đấu giá BOBL 5 năm
    Giá trị kỳ trước 0.79%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 11:00:00
    Tỷ lệ thất nghiệp
    Giá trị kỳ trước 3%
    Giá trị dự toán 3.2%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 12:30:00
    Cân bằng thương mại hàng hóa adv
    Giá trị kỳ trước $-105.94B
    Giá trị dự toán $-122B
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 12:30:00
    Hàng tồn kho bán buôn mẹ adv
    Giá trị kỳ trước 2.2%
    Giá trị dự toán 1.9%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 12:30:00
    Hàng tồn kho bán lẻ ex autos mom adv
    Giá trị kỳ trước 1.7%
    Giá trị dự toán 1.4%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 12:55:00
    Redbook yoy.
    Giá trị kỳ trước 12.8%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 13:00:00
    S u0026 P / Case-Shiller Giá nhà Mom
    Giá trị kỳ trước 3.1%
    Giá trị dự toán 2.8%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 13:00:00
    S u0026 P / Case-Shiller Giá nhà YoY
    Giá trị kỳ trước 21.2%
    Giá trị dự toán 21%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 13:00:00
    Chỉ số giá nhà Mẹ
    Giá trị kỳ trước 1.5%
    Giá trị dự toán 1.2%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 13:00:00
    Chỉ số giá nhà yoy
    Giá trị kỳ trước 19%
    Giá trị dự toán 18.9%
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 13:00:00
    Chỉ số giá nhà
    Giá trị kỳ trước 386.5
    Giá trị dự toán 391.5
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 14:00:00
    Chỉ số sản xuất của Fed Richmond
    Giá trị kỳ trước -9
    Giá trị dự toán -12
    Giá trị công bố --
   • 2022-06-28 14:00:00
    Chỉ số lô hàng sản xuất của Richmond Fed
    Giá trị kỳ trước -14
    Giá trị dự toán -18
    Giá trị công bố --
   Khảo sát thực tế Xem thêm
   VT Markets
   Thông tin chi tiết
   Thăm VT Markets ở nước Úc
   Tính xác thực của nhà môi giới được cấp phép của Úc VT Markets Địa chỉ quy định đã được xác nhận bởi sự thiếu kiểm soát của người khảo sát. Nhà môi giới có giấy phép đầy đủ (RN: 428901) và giấy phép AR (RN: 001260828) do ASIC cấp. Các nhà môi giới đã theo quy định hợp lệ và hoạt động tuân thủ pháp luật. Các nhà đầu tư được đề nghị đưa ra quyết định theo ý riêng của họ.
   Great
   Châu Úc 2019-11-22
   OANDA
   Thông tin chi tiết
   Chuyến thăm tới nhà môi giới Singapore OANDA
   Chuyến thăm của nhà khảo sát đã xác nhận tính xác thực của thông tin quy định của nhà môi giới. Người khảo sát được thông báo rằng nhà môi giới đã nắm giữ ba giấy phép đầy đủ do ASIC, FCA và SFC cấp và hai giấy phép ngoại hối bán lẻ do FSA và MAS cấp. Các nhà đầu tư nên sử dụng để đánh giá tốt của họ sau khi tham khảo ý kiến ở trên.
   Good
   Singapore 2019-07-23
   eToro
   Thông tin chi tiết
   Một chuyến thăm tại chỗ để eToro ở nước Úc
   Sau khi khảo sát tại chỗ, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng địa chỉ thực tế của nhà môi giới Úc eToro là phù hợp với địa chỉ quy định. Nó giữ giấy phép forex MM do ASIC cấp (số tham chiếu: 491139), giấy phép forex MM do CySEC cấp (số tham chiếu: 109/10), giấy phép ngoại hối bán lẻ do FCA (số tham chiếu 583263) và giấy phép ngoại hối bán lẻ được cấp bởi IFSC. Những giấy phép
   Poor
   Nước Úc 2019-10-30
   FBS
   Thông tin chi tiết
   Một chuyến thăm đến FBS ở Cyprus - Văn phòng được tìm thấy
   Thông qua cuộc điều tra tại chỗ này của nhóm khảo sát, chúng tôi có thể kết luận rằng FBS Markets Inc. TỒN TẠI. Tuy nhiên, quy mô không lớn lắm nên thế mạnh chung là trung cấp trở lên trong ngành ngoại hối.
   Good
   Síp 2019-05-23
   Total Margin
   BXH giao dịch active
   New User
   Stop Out Rate
   Profitable Order
   Brokers' Profitability
   Total Transaction
   Spread Cost
   Phí giao dịch qua đêm
   Total Margin Xem thêm
   Brokerage Total Asset(%) Ranking
   Exness 29.10 --
   FXTM 11.75 --
   XM 7.44 --
   4 IC Markets 3.55 1
   5 TMGM 2.80 1
   BXH giao dịch active Xem thêm
   Brokerage Độ tích cực(%) Ranking
   Exness 18.36 --
   XM 13.82 --
   FXTM 8.93 --
   4 IC Markets 6.60 --
   5 TMGM 4.23 1
   New User Ranking Xem thêm
   Brokerage Giá trị tăng trưởng(%) Ranking
   Exness 25.99 --
   XM 11.58 --
   IC Markets 6.83 2
   4 FXTM 6.59 1
   5 TMGM 5.88 1
   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh APP
   Các rủi ro tiềm ẩnXem thêm các thông tin giám sát quản lýHưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn

   Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh Miễn phí

   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

   Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm dữ liệu WikiFX
   Rank by user activity which is calculated by the number of customers with trading operations of the broker within the stat period
   Cảnh báo rủi ro

   Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

   Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

   Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

   Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.

   Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

   Vui lòng tải ứng dụng WikiFX
   • Hưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn
   • Xem thêm các thông tin giám sát quản lý
   • Các rủi ro tiềm ẩn