USD/CNH
--
--
USD/JPY
--
--
AUD/JPY
--
--
CAD/JPY
--
--
EUR/USD
--
--
  Đã thu thập
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  broker
  Đã hợp tác với
  0123456789
  0123456789
  ủy ban giám sát
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  Điểm
  9.19
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  TMGM

  Có giám sát quản lý

  TMGM
  Điểm
  9.06
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Rakuten Securities Australia

  Có giám sát quản lý

  Rakuten Securities Australia
  4
  Điểm
  9.00
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  5
  Điểm
  9.00
  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  6
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  EightCap

  Có giám sát quản lý

  EightCap
  7
  Điểm
  8.49
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  8
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  easyMarkets

  Có giám sát quản lý

  easyMarkets
  9
  Điểm
  8.47
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa
  WF

  Có giám sát quản lý

  WF
  10
  Điểm
  8.45
  15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại AA | MT4/5 chính thức | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
  FOREX.com

  Có giám sát quản lý

  FOREX.com
  11
  Điểm
  8.36
  Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  Điểm
  9.19
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  TMGM

  Có giám sát quản lý

  TMGM
  Điểm
  9.06
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  4
  Điểm
  9.00
  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  5
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  6
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Decode Global

  Có giám sát quản lý

  Decode Global
  7
  Điểm
  8.10
  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  STARTRADER

  Có giám sát quản lý

  STARTRADER
  8
  Điểm
  7.70
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP)
  ZFX

  Có giám sát quản lý

  ZFX
  9
  Điểm
  7.64
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
  HTFX

  Đăng ký phổ thông

  HTFX
  10
  Điểm
  7.40
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh(STP)
  CJC Markets

  Có giám sát quản lý

  CJC Markets
  11
  Điểm
  7.28
  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR) | MT4/5 chính thức
  FVP Trade

  Có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  6.45
  2-5 năm | Đăng ký tại Canada | Hoán đổi tiền tệ | MT4/5 chính thức
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  Điểm
  9.00
  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  FXTM

  Có giám sát quản lý

  FXTM
  4
  Điểm
  7.06
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  5
  Điểm
  1.10
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  LiteForex

  Tập trung khiếu nại

  LiteForex
  6
  Điểm
  2.23
  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  7
  Điểm
  9.19
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Arygos Ltd

  Nghi ngờ giả mạo

  Arygos Ltd
  8
  Điểm
  1.13
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  OCEIX

  Đăng ký phổ thông

  OCEIX
  9
  Điểm
  6.45
  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  10
  Điểm
  8.99
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  11
  Điểm
  4.00
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  1.10
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  LiteForex

  Tập trung khiếu nại

  LiteForex
  Điểm
  2.23
  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  Arygos Ltd

  Nghi ngờ giả mạo

  Arygos Ltd
  Điểm
  1.13
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  BIG UNCLE

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  BIG UNCLE
  4
  Điểm
  1.13
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nguy cơ rủi ro cao
  SEA Investing

  Giám sát quản lý từ xa

  SEA Investing
  5
  Điểm
  2.86
  2-5 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  CH Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  CH Markets
  6
  Điểm
  1.04
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  ANISFX

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  ANISFX
  7
  Điểm
  1.27
  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  DK Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  DK Trade
  8
  Điểm
  2.01
  2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế | Nguy cơ rủi ro cao
  Zeno Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Zeno Markets
  9
  Điểm
  1.05
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  BIG UNCLE

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  BIG UNCLE
  10
  Điểm
  1.03
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  Basel Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Basel Markets
  11
  Điểm
  1.24
  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  Số vụ giải quyết trong 1 tháng qua(VND) ₫840,229,607,527
  Số người đã được giải quyết 12,414
  Không thể rút tiền
  Tôi không thể rút tiền
  Tôi là Lê Thi Thuy Phuong. tôi có đầu tư vào Mt5 tk số 60126 qua sàn Biguncle. Sau rất nhiều lần tôi rút tiền đều bị từ chối. Họ đưa ra lý do tôi cần đóng phí xác nhận 50000 thì mới được rút tiền. Tôi khẩn thiết yêu cầu can thiệp để sàn Biguncle trả lại tiền cho tôi.
  FX1667236013
  2022/5/16 23:03:33 Việt nam
  Không thể rút tiền
  lừa đảo không cho rút tiền
  sàn lừa đảo không cho rút tiên anh em nên tránh xa sàn này và tố cáo đừng để bị chúng nó lừa
  FX1181957111
  2022/5/13 14:53:06 Việt nam
  Khác
  nhân viên hướng dẫn làm sai lệch làm cháy tài khoả
  công ty ch martket này nói đầu tư ở sàn có nhân viên tư vấn hướng dẫn . nhưng hướng dẫn làm cháy tài khoản của mình . yêu cầu công ty bồi thường lại số tiền mà nhân viên công ty đưa sai lệch
  FX3933767221
  2022/5/11 19:28:02 Việt nam
  Trượt giá nghiêm trọng
  lừa đảo
  sàn này tất cả nhà đầu tư hãy tránh xa , nhân viên kinh doanh tại 222 nguyễn thị búp và văn phòng đại diện 19 tố hữu nhân viên cấu kết với sàn làm trượt giá trầm trọng , khoá tài khoản khi đang lời đến khi thua lỗ thì open dẫn đến thua lỗ tuyệt đói, nhân viên lẫn tránh trốn và tắt máy hiện tại tôi đã mất 21000 và không được bất kỳ ai giải quyết văn phòng này toàn lũ lừa đảo
  FX3408041010
  2022/5/9 15:04:28 Việt nam
  Tâm lý thị trường Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  46.14%
  53.86%
  GBP / USD
  57.52%
  42.48%
  AUD / USD
  42.52%
  57.48%
  NZD / USD
  62.48%
  37.52%
  USD / JPY
  24.24%
  75.76%
  USD / CAD
  70.49%
  29.51%
  USD / CHF
  20.58%
  79.42%
  XAU / USD
  44.75%
  55.25%
  XTI / USD
  18.52%
  81.48%
  EUR / CHF
  48.13%
  51.87%
  Tỷ lệ mua bán Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  47.14%
  52.86%
  GBP / USD
  50.44%
  49.56%
  AUD / USD
  68.56%
  31.44%
  NZD / USD
  54.84%
  45.16%
  USD / JPY
  24.22%
  75.78%
  USD / CAD
  84.54%
  15.46%
  USD / CHF
  14.90%
  85.10%
  XAU / USD
  38.17%
  61.83%
  XTI / USD
  10.98%
  89.02%
  EUR / CHF
  39.47%
  60.53%
  Phân bố lệnh Xem thêm
  EUR / USD
  USD / CHF
  XAU / USD
  EUR / USD
  GBP / USD
  AUD / USD
  NZD / USD
  USD / JPY
  USD / CAD
  Lợi nhuận Thua lỗ
  VPS Serves
  Các quỹ thực hiện được quản lý
  $ 96,576M
  Số lượng giao dịch hôm nay
  1,004,727
  Số lượng vị trí thanh lý hôm nay
  658
  VPS được mở trước người dùng 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 9djdjdj 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX3972303483 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1050435223 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng Zulhelmi769 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1833353270 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1609434848 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX4116658863 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX2062575020 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX2133069270 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX4051842490 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX8323121572 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX1732925307 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX8221882592 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng .com 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng FX3510973191 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 金融圈 2022-04-19
  VPS được mở trước người dùng 王于国 2022-04-19
  EA
  Trend type
  Grid type
  Comprehensive type
  Martin
  Shock
  Tools
  Xem thêm
  Trend type
  Aberration
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +139.94
  This is a classic CTA strategy, similar to the band line strategy, which makes a trend market and breaks through the shock range to buy. If the market continues to go, it will hold it until it goes long, falls below the midline of the band line, or closes short and rises above the middle rail of the band line.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  R-Breaker
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +193.60
  R-breaker is a classic intra day CTA strategy. Through the summary of yesterday's market, we can get a breakthrough range and shock range value. For more details, we can search the Internet by ourselves. This strategy can make a breakthrough or reverse the market, and adapt to the market by changing the signal continuously
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  Metaverse
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +198.37
  Do the general trend market. The general trend market is not achieved overnight on the way to rise, but take three steps upward and two steps back. When the correction is made, we will make a correction. When the market is sustainable, the order we make during the correction will have a large profit
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  GoldRight
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +121.02
  This strategy is mainly based on the trend strategy designed by Ethereum of digital currency. The main indicators used are MACD and move stop loss
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  TurtleTrading
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +68.49
  The trend breakthrough uses the K-line of the number of period to open the position. After opening the position, set an initial stop loss and use the continuous moving stop loss to close the position. This strategy makes an objective profit in the general trend market, such as the Dow Jones index
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  DeepTrader
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +337.81
  Deep traders are trend strategies, mainly trend positions Break through the form of moving average and K-line to jointly make the opening signal, increase the position with profit after opening, and close the position with overall amount profit.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Tin nhanh Xem thêm
   • 2022-05-17 01:30:00
    Biên bản họp RBA
    Giá trị kỳ trước --
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 04:00:00
    Nhập khẩu YOY.
    Giá trị kỳ trước 30.85%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 04:00:00
    Xuất khẩu YoY.
    Giá trị kỳ trước 44.36%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 04:00:00
    Cán cân thương mại
    Giá trị kỳ trước $4.53B
    Giá trị dự toán $2.9B
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 04:30:00
    Chỉ số ngành đại học Mẹ
    Giá trị kỳ trước -1.3%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 05:30:00
    Tỷ lệ thất nghiệp
    Giá trị kỳ trước 7.4%
    Giá trị dự toán 7.2%
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:00:00
    Thu nhập trung bình excl.
    Giá trị kỳ trước 4%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:00:00
    Thu nhập trung bình bao gồm.
    Giá trị kỳ trước 5.4%
    Giá trị dự toán 5.4%
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:00:00
    Tỷ lệ thất nghiệp
    Giá trị kỳ trước 3.8%
    Giá trị dự toán 3.8%
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:00:00
    Yêu cầu bồi thường thay đổi
    Giá trị kỳ trước -46.9K
    Giá trị dự toán -42K
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:00:00
    Thay đổi việc làm
    Giá trị kỳ trước 10K
    Giá trị dự toán 7K
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:00:00
    Năng suất lao động qoq preel
    Giá trị kỳ trước 1.3%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:30:00
    WPI Food Yoy.
    Giá trị kỳ trước 8.06%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:30:00
    WPI sản xuất YoY.
    Giá trị kỳ trước 10.71%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:30:00
    Nhiên liệu wpi yoy.
    Giá trị kỳ trước 34.52%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 06:30:00
    Lạm phát WPI YoY.
    Giá trị kỳ trước 14.55%
    Giá trị dự toán 14.5%
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 08:00:00
    Cán cân thương mại
    Giá trị kỳ trước €-4.3B
    Giá trị dự toán € -0.8B
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 08:00:00
    Cán cân thương mại
    Giá trị kỳ trước €-1.662B
    Giá trị dự toán € 4.9B
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 09:00:00
    Tỷ lệ lạm phát YoY Final
    Giá trị kỳ trước 6.5%
    Giá trị dự toán 6.2%
    Giá trị công bố --
   • 2022-05-17 09:00:00
    Tỷ lệ lạm phát hài hòa cuối cùng YoY
    Giá trị kỳ trước 6.8%
    Giá trị dự toán 6.6%
    Giá trị công bố --
   Khảo sát thực tế Xem thêm
   Exness
   Thông tin chi tiết
   Một trang web ghé thăm các tòa nhà văn phòng của Exness Ở cyprus
   Tính xác thực của nhà môi giới được cấp phép của Síp Exness Địa chỉ văn phòng thực sự phù hợp với thông tin quy định của nó. Các nhà đầu tư có thể đưa các nhà môi giới vào xem xét.
   Good
   Síp 2018-12-29
   XM
   Thông tin chi tiết
   Khảo sát về Người khổng lồ ngoại hối SípXM
   Trên cơ sở khảo sát hiện trường, cán bộ điều tra xác minh rằngXM Địa chỉ của Síp phù hợp với thông tin quy định của nó.XM có Giấy phép MM (Quy định số 443670) do ASIC cấp, Giấy phép MM (Quy định số 120/10) do CySEC cấp, Giấy phép Forex bán lẻ (Quy định số.000261 / 158) do IFSC cấp và Giấy phép Forex bán lẻ (Quy định số .SD010) do FSA cấp và dưới m
   Perfect
   Síp 2020-02-24
   ALPHA TRADEX
   Thông tin chi tiết
   Thăm ALPHA TRADEX ở nước Úc
   Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận tính xác thực của ALPHA TRADEX Địa chỉ trong thông tin quy định. Nhà môi giới giữ giấy phép hiệu quả và thường xuyên, giấy phép ngoại hối bán lẻ (số quy định: M19161206) do Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada cấp cũng như giấy phép đại diện dịch vụ tài chính Úc của Úc Sec
   Nước Úc 2019-11-07
   Vantage Markets
   Thông tin chi tiết
   Một trang web truy cập vào Vantage FX ở nước Úc
   Đoàn kiểm tra đã xác nhận tính xác thực của Vantage FX ở Úc sau chuyến thăm trang web. Nó có giấy phép MM (số 428901) do ASIC cấp, giấy phép STP (số 590299) do FCA cấp và giấy phép STP (số 1383491) do CIMA.Investors cấp có thể xem xét người môi giới.
   Nước Úc 2019-10-29
   Total Margin
   BXH giao dịch active
   New User
   Stop Out Rate
   Profitable Order
   Brokers' Profitability
   Total Transaction
   Spread Cost
   Phí giao dịch qua đêm
   Total Margin Xem thêm
   Brokerage Total Asset(%) Ranking
   Exness 29.10 --
   FXTM 11.75 --
   XM 7.44 --
   4 IC Markets 3.55 1
   5 TMGM 2.80 1
   BXH giao dịch active Xem thêm
   Brokerage Độ tích cực(%) Ranking
   Exness 18.36 --
   XM 13.82 --
   FXTM 8.93 --
   4 IC Markets 6.60 --
   5 TMGM 4.23 1
   New User Ranking Xem thêm
   Brokerage Giá trị tăng trưởng(%) Ranking
   Exness 25.99 --
   XM 11.58 --
   IC Markets 6.83 2
   4 FXTM 6.59 1
   5 TMGM 5.88 1
   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh APP
   Các rủi ro tiềm ẩnXem thêm các thông tin giám sát quản lýHưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn

   Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh Miễn phí

   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

   Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm dữ liệu WikiFX
   Rank by user activity which is calculated by the number of customers with trading operations of the broker within the stat period
   Cảnh báo rủi ro

   Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

   Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

   Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

   Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.

   Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

   Vui lòng tải ứng dụng WikiFX
   • Hưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn
   • Xem thêm các thông tin giám sát quản lý
   • Các rủi ro tiềm ẩn