WikiFX Search Plugin Invocation Documentation

This documentation is created to guide developers to build a broker search box on their own website and then open a matched brokers list of www.wikifx.com in a new window based on the input.

Step 1:Create a Container

Create and append a div in the proper place of <body></body> and assign a unique ID to it, e.g. <div id='div_jiaoyishang'></div>. This div is utilized as a container to ensure the HTML fragment generated by JavaScript code will make the search box on the page visible.

Step 2:Invoke JavaScript Code【Method 1:Basic invocation, modify and configure the URL parameter value】
 • 01.
 • 02.
 • 03.

<script type="text/javascript" src="https://www.wikifx.com/Contentgj/js/tradersearch.js?id=div_jiaoyishang&width=350px&height=30px&buttomwidth=50px&border=1px&color=#f4c830&ts=" + Math.random()></script>

【Method 2:JavaScript object configuration, to modify the object property values of JavaScript】
 • 01.
 • 02.
 • 03.
 • 04.
 • 05.
 • 06.
 • 07.
 • 08.
 • 09.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.

<script type="text/javascript">

var fx = new Object();

fx.id="div_jiaoyishang";

fx.width="350px";

fx.height="30px";

fx.buttomwidth="50px";

fx.border="1px";

fx.color="#f4c830";

var script=document.createElement("script");

script.type="text/javascript";

script.src="https://www.wikifx.com/Contentgj/js/tradersearch.js?id="+ fx.id +"&width="+fx.width+"&height="+fx.height+"&buttomwidth="+fx.buttomwidth

+"&border="+fx.border+"&color="+fx.color+"&ts=" + Math.random();

document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(script);

</script>

Related parameter direction
Parameter Name Parameter Type Required or not Parameter Illustration
id String Yes Specify where the input box is generated, that is the id of the div created in step 2.
width String No Configure the total width of the search box, namely the container width
height String No Configure the total height
buttomwidth String No Width of the button on the left, used to adjust the input box and buttons
border String No Border thickness of the search box can be adjusted according to the overall size of the input box
color String No Background Color

Remarks: Place the JavaScript code mentioned in Step 2 after the div container, the bottom of body is recommend

Practical Case

Instructions: Type the company name or the license number into the search box to enter WikiFX SERP

Cảnh báo rủi ro

Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.